Polityka prywatności serwisu internetowego

http://szkoleniapaznokie.pl


I. Postanowienia Ogólne

Postanowienie szkoleniapaznokcie.pl umożliwiał każdemu użytkownikowi serwisu przeglądanie strony i zamawianie oferowanego asortymentu. Wobec powyższego kierując się w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że korzystając z naszego serwisu wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez serwis plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które zostaniesz poproszony w formularzach zamówień, są niezbędne do działalności serwisu lub realizacji zamówień. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednakże niepodanie wymaganych danych uniemożliwi dokonanie czynności, do której dane te są konieczne.

Wyrażenia poniższe stanowią politykę prywatności, która określa informacje dotyczące zasad zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług świadczonych przez STYLIZACJA PAZNOKCI PAULINA PIERSA-MILCZAREK.  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod adresem ul. Szczęśliwa 13A/1, 05-27 Marki, NIP 7582113710, REGON 145966262, prowadzącej serwis internetowy szkoleniapaznokcie.pl.

II. Dane osobowe

STYLIZACJA PAZNOKCI PAULINA PIERSA-MILCZAREK dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis www

III. Rodzaje i cel wykorzystania danych

Cookies (Ciasteczka)
Cookies są to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej czynności, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach zamówienia.
Operacja użycia cookies odbywa się bez żadnej szkody dla komputera użytkownika i jego danych. Cookies działają pod warunkiem ich akceptacji przez przeglądarkę i nie usunięcia z dysku komputera użytkowanika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) najczęściej domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w komputerze lub innym urządzeniu użytkownika. W ustawieniach przeglądarki można dokonać zablokowania obsługi cookies, lub wymóc informację o ich każdorazowym zamieszczeniu w komputerze lub innym urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. szkoleniapaznockie.pl pobiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania z serwisu, w szczególności sklepu internetowego. W przypadku blokady obsługi cookies usługa lub jej poszczególne elementy mogą nie działać poprawnie.
Prenumerata bezpłatnych newsletterów


Prenumerata bezpłatnych elektronicznych newsletterów pochodzących od szkoleniapaznokcie.pl wymaga podania w wyświetlanym formularzu adresu e-mail i danych osobowych, w szczególności imienia. Uzyskane w ten sposób dane adresowe są dodawane do listy mailingowej serwisu. Użykownik może w każdym czasie zrezygnować z prenumeraty informując o tym serwis szkoleniapaznokcie.pl.
Nadzywczajne Wiadomości


Szkoleniapaznokcie.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane, w szczególności adres e-mail posiada, i które wyrażają zgodę na niniejszą Politykę Prywatności, dopisanie do listy mailingowej, na przesyłanie newslettera, oraz wysyłanie niezapowiedzianych wiadomości. Pod pojęciem nadzwyczajnych wiadomości szkoleniapaznokcie.pl rozumie informacje o jego serwisach, usługach i produktach, w tym informacje o zmianie oferty i promocjach, wiadomości o charaterze niekomercyjnym, (np. życzenia, wiadomości spersonalizowane.) oraz informacje komercyjne (mailingi, reklamy, promocje, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają dostępu do danych osobowych i adresów e-mail osób znajdujących się na listach adresowych szkoleniapaznokcie.pl.
Inne formularze
Formularze, reklamy, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisach należących constancecarroll.com.pl, dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez szkoleniapaznokcie.pl nie podlegają „Polityce Prywatności”.

IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

Serwis internetowy szkoleniapaznokcie.pl gwarantuje użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922), w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. szkoleniapaznokcie.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest bezpieczne przechowywanie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych ich uaktualnienia bądź modyfikacji poprzez kontakt mailowy na adres: paulina@szkoleniapaznokcie.pl

V. Zmiany Polityki Prywatności

szkoleniapaznokcie.pl zastrzega sobie prawo do modyfikacji Polityki Prywatności. Użytkownicy serwisu należącego do szkoleniapaznokcie.pl wyrażają zgodę na stosowanie Polityki Prywatności. O zmianach Polityki Prywatności, szkoleniapaznokcie.pl będzie informować na stronach serwisu.

VI. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, szkoleniapaznokcie.plprosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu marketing@constancecarroll.com.pl.

TOP